BERETNING VENSTRE GENERALFORSAMLING D.12. MARTS 2018  - HUMBLE  KRO.


2017 var et valgår. Det satte i høj grad præg på vore handlinger i det forgangne år.

Vanen tro, dog først lidt om lands- og regionspolitik.

LANDSPOLITIK:

Vi har en dreven statsminister, som med utrolig behændighed får manøvreret sig gennem de mange udfordringer Regeringen står overfor. Det er bemærkelsesværdigt, at Regeringen har fået gennemført så mange sager, også til gavn for os i landdistrikterne. Erling Bonnesen har været inde på en del områder.  

I december 2017 så det rigtigt skidt ud for Regeringen. Når man ikke engang  kan stemme for sin egen finanslov, ja så er den helt gal. Men det blev løst og LA kom til fornuft. 

Godt også der blev sat en stopper for DF’s forsøg på at knytte skatte- og udlændingepolitik sammen. Det er slet ikke acceptabelt, at udlændingestramninger skal modregnes i skattenedsættelser. Det er politik, og ikke studehandel, vi har med at gøre !

Nu må vi jo så se om valget kommer til efteråret eller først til foråret 2019? Man kan undre sig over, at S og DF, bortset fra udlændingeområdet, stort set er blottet for visioner og planer for fremtiden. Skidt for den politiske proces, at mangel på politiske handlinger bedømmes højt i opinionstallene !

 

REGIONSPOLITIK:

Sidste år omtalte jeg vor dygtige Regionsformand S. Lose. Fortjent fik hun et kanonvalg, og står stærkt som Regionsformand og nu også som formand for alle regioner.  Hun er måske det største politiske talent vi har i Venstre !

Vi glæder os over, Ulrik Kølle fik et flot valg efter en ihærdig indsats. Selv om det ikke lykkedes ham at komme ind, trak Ulrik mange stemmer til Venstre. Tak til Ulrik. Der blev jo genvalg til Ulrik Larsen, så vi stadig har en lokal kandidat at gå til. 

Sundhedsområdet sorterer jo under regionerne, og det er et af de vigtigste områder på den politiske scene. Derfor bør vi holde skarp fokus her.

LOKALPOLITIK:   

Valget satte sit store præg på året 2017. Så det fylder naturligvis meget i det følgende.

Samarbejdet med de tidligere medlemmer af Borgerlisten har fungeret upåklageligt. Det fik vi rigtigt afprøvet i forbindelse med valgkampen.

Økonomien i Langeland Kommune ser yderst fornuftig ud. Samtidig med unge- og ældreområdet står stærkt sammenlignet med mange andre kommuner. Det skyldes ikke mindst en dygtig og hårdt arbejdende borgmester - flot Bjarne N. !

Der er sket forsatte tiltag m.h.t.  turisme, havne, cykelstier m.m.  Jo der er udvikling på Vores Ø.

Det var en stærk og skelsættende beslutning, Bjarne N. meldte ud sidste forår, om han ikke ønskede at stille op som vores borgmesterkandidat til valget.  Respekt for den afgørelse Bjarne N. traf - det har ikke været let.  Så skulle der jo findes en ny bormesterkandidat i Venstre. Det blev besluttet at efterlyse kandidater til denne vigtige post. 5 personer meldte sig . D. 16. maj holdt vi i Tullebølle et meget velbesøgt opstillingsmøde.  Vi blev præsenteret for 5 flotte præsentationer af de dygtige kandidater.  Jan Ole J. blev valgt med stor majoritet.  Vi fik ligeledes fastsat rækkefølgen på stemmesedlen af Venstres øvrige kandidater.

Tak til alle for en godt og dygtigt arbejde. Det er demokrati når det er bedst, og tjener Venstre til ære.  Og på toppen fik vi jo en hel del nye V-medlemmer!

Kort efter opstillingsmødet gik valgkampen så småt i gang, dog mere intensivt efter sommerferien. 

Vi forberedte os godt med et lille valgudvalg som koordinator, og trak på de kilder der var til rådighed, herunder support fra Landsorganisationen. Der blev reklameret i alle aktuelle medier - aviser og elektroniske. Vi anvendte fra Venstre-kassen godt 83.000kr. til valgkampen, som det vil fremgå af regnskabet senere. 

Valgbutikken i Rudkøbing var et nyttigt omdrejningspunkt de sidste 6 uger før valget. Her kunne vi modtage ministre og andre prominente personer, og samtidig var det velegnet til en indsats på gaderne i Rudkøbing.

Kandidaterne, ikke mindst Jan Ole J., deltog i mange møder og arrangementer rundt på hele øen. Alle kandidater ydede et flot arbejde, og brugte en hel del penge af egen lomme for at sikre os et godt valg. STOR TAK til jeg alle for en stærk indsats. 

Vi syntes selvsagt ikke, det var rimeligt, at Venstre fik et dårligt valg.   

Asyl-problematikken, hvor urimelig den end har været.  Heraf afledt ny spidskandidat.  Folk ville forandring. En meget populær Tonni Hansen.  Den kendsgerning, at Venstre sad på 2/3 af alle mandater, og at det dermed blev os, som alle kunne angribe i valgkampen.

De nævnte forhold  udgjorde vel en væsentlig del af årsagen til det dårlige valg for os i Venstre .

Nu må vi arbejde ud fra den sammensætning vælgerne har bestemt. Bjarne N.  har i sit jule-nytårsbrev, som er sendt på mail til alle V-medlemmer, redegjort for de hovedområder, som Venstre bør sætte fokus på i den nære fremtid. Vi kan kort fremhæve videre udvikling på turistområdet , SHORES kan nævnes som et eksempel herpå.

Det må være rart for den nye borgmester, at han overtager en veldrevet kommune, og ikke skal ud i større sparerunder som andre kommuner !

MEDLEMMER:

Fusionen med Borgerlisten og spidskandidat-opstillingsmødet i maj gav omkring 40 -50 nye medlemmer, så vi kom op på næsten 200, mod ca. 150 forud.  Desværre må vi konstaterer at nogen falder fra, når der skal betales 2018- kontingent, men pæn fremgang er der.

Vi har ikke holdt så mange arrangementer i 2017.  Dog bør nævnes et par meget nyttige møder med aktive landmænd på Langeland og Erling Bonnesen. Det var til god gavn for landmændene og Erling   Tak Erling for en dedikeret indsats. Som vanligt er du der for os.

 Så havde vi jo også et rigtig spændende møde på Ørstedskolen med Jakob Ellemann J.  – Politikerne og pressen var emnet!

Hvert år har jeg understreget vigtigheden af de politiske partier har mange medlemmer.  Mangel på medlemmer er dybt uheldigt for den politiske proces, hvor lokal medlemsforankring er væsentlig, ikke mindst i forhold til landspolitikerne. Det må ikke blive spinddoktorer, der er politikernes kærnekontakter !

TAK:

Tak til alle jer, som har bidraget igen i 2017.

LOF-Tranekær.  Igen, igen, en beundringsværdig indsats. I er et fyrtårn for kultur og læring på Vores Ø !

Tak til V KBM er for en god indsats, og for at holde så tæt kontakt til os i bestyrelsen.  Og ikke mindst tak til vores dygtige og meget arbejdsomme borgmester Bjarne N. for 8 års indsats. Det tjener dig til ære.

Tak til bestyrelsen og de flere andre brave folk, som har arbejdet for Venstres sag i valgåret 2017.

Ja så er det slut for mig, efter 11 spændende og udfordrende år på formandsposten. Flere opgaver kunne fremdrages, hvor man ikke lige frem har kedet sig! Men mest vigtigt er nok, at politik er at arbejde for og med mennesker. Hvordan skaber vi sammen de bedste rammer for at mennesker kan udvikle sig med frisind, frihed og fællesskab som er nøgleord i vores parti Venstre. Det er ledetråden.

Alt det bedste for Langelands Venstre  fremover.

 

Bestyrelsen 2018:

Ny langelandsk V-formand : 

PEDER HANSEN, Snøde.

---------------------------------------------------------
Følgende blev ligeledes valgt i prioriteret rækkefølge:


Henrik Madsen-Østerbye

Jette Jespersen

Karina Jørgensen

Brian Dalsgaard

Stephanie Terndrup

Lene Berthelsen

Erik Larsen

Suppleanter: 
Erling Rasmussen
Henrik Pertl

                           Formandsskifte d. 12.03.2018.


Peder Hansen, ejer af P.H. Service, blev valgt som ny formand for Venstre Langeland ved partiets generalforsamling mandag aften.

Langeland: 62 personer deltog, da Venstre Langeland holdt generalforsamling og LOF årsmøde mandag aften på Humble Kro. Her lagde Erling Bonnesen ud med at give en orientering om den aktuelle politiske situation, og bagefter fortalte Jan Ole Jakobsen og Ulrik Kølle Hansen om aktuelle sager i kommunalbestyrelsen. Derefter gav afgående formand Bjarne Møller Petersen sin sidste beretning om året, der gik, hvor især kommunalvalget havde sat sit præg.

10 stillede op til bestyrelsen, og syv blev valgt: Henrik Madsen-Østerbye, Simmerbølle, Jette B. Jespersen. Lohals, Karina Jørgensen, Rudkøbing, Brian Dalsgaard, Humble, Stephanie Terndrup, Lindelse, Lene Berthelsen, Søndenbro og Erik Larsen, Bøstrup. Ny formand blev Peder Hansen, ejer af P.H. Service.

Den nye formand udstak til slut retningslinjerne for det kommende arbejde i V-bestyrelsen - blandt andet planer og mål for årene op til kommunalvalget 2021.

LOF Tranekær holdt som sædvanligt sit årsmøde samtidigt med V-generalforsamlingen. Formand Anne Elnegaard berettede om endnu et succesrigt år for LOF: 83 kurser afholdt med 787 kursusdeltagere det forgangne år.Kære Venstre-kandidater, bestyrelse og medlemmer.

Tak til de 1812 borgere som stemte på Venstre ved kommune-valget.

Tak til alle for indsatsen de sidste måneder, I har gået til den, vi har gjort hvad vi kunne, det var desværre ikke nok 

- Langelands vælgere ville noget andet. 

Her i nederlagets stund må vi se fremad, og arbejde positivt med for Langelands borgere. 

Tillykke til SF og Tonni Hansen, der har indgået en som lovet bred konstituering.Venstre har i konstitueringen fået en formandspost i USK til undertegnede. 

Næstformand i Erhvervs, Turisme og Beskæftigelsesudvalget til Knud Gether.

2 pladser i Økonomiudvalget til Ulrik Kølle Hansen og undertegnede.

2. viceborgmester til Knud Gether. 

Udvalgsposter i Trafik, Teknik og Miljøudvalget, Erhvervs - Turisme og Beskæftigelsesudvalget, Sundhedsudvalget samt i Uddannelse, Social og Kulturudvalget, som Ulrik og Bjarne N. tager sig af.


Med venlig hilsen 

Jan Ole Jakobsen


Regionsvalg:

Venstre, Danmarks Liberale Parti                                         2.461

Ulrik Kølle Hansen                                                         927


DET NYE REGIONSRÅD I REGION SYDDANMARK

V

Stephanie Lose, Esbjerg VALGT

Personlige stemmer: 89.583Region Syddanmark

Bo Libergren, Odense VALGT

Personlige stemmer: 4.659Region Syddanmark

Kurt Jensen, Rødding VALGT

Personlige stemmer: 3.374Region Syddanmark

Henriette Schlesinger, Kolding VALGT

Personlige stemmer: 3.084Region Syddanmark

Gitte Frederiksen, Vejle VALGT

Personlige stemmer: 3.018Region Syddanmark

Tage Petersen, Sønderborg VALGT

Personlige stemmer: 2.685Region Syddanmark

Mette Bossen Linnet, Tønder VALGT

Personlige stemmer: 2.651Region Syddanmark

Kristian Nørgaard, Grindsted VALGT

Personlige stemmer: 2.556Region Syddanmark

Ulrik Sand Larsen, Svendborg VALGT

Personlige stemmer: 2.526Region Syddanmark

Preben Jensen, Billund VALGT

Personlige stemmer: 2.346Region Syddanmark

Preben Friis-Hauge, Varde VALGT

Personlige stemmer: 2.207Region Syddanmark

Mustapha Itani, Vejle VALGT

Personlige stemmer: 2.169Region Syddanmark

Mads Skau, Haderslev VALGT

Personlige stemmer: 2.021Region Syddanmark

Anja Lund, Nordfyn VALGT

Personlige stemmer: 2.003Region Syddanmark

A

Poul-Erik Svendsen, Assens VALGT

Personlige stemmer: 18.221Region Syddanmark

Jørn Lehmann Petersen, Sønderborg VALGT

Personlige stemmer: 6.987Region Syddanmark

Pia Tørving, Odense S VALGT

Personlige stemmer: 6.473Region Syddanmark

Karsten Uno, Esbjerg VALGT

Personlige stemmer: 4.294Region Syddanmark

Poul Andersen, Middelfart VALGT

Personlige stemmer: 3.715Region Syddanmark

Bente Gertz, Fredericia VALGT

Personlige stemmer: 3.232Region Syddanmark

Lene Thiemer Hedegaard, Vejle VALGT

Personlige stemmer: 3.158Region Syddanmark

Meho Selman, Odense VALGT

Personlige stemmer: 2.979Region Syddanmark

Poul Fremmelev, Kolding VALGT

Personlige stemmer: 2.295Region Syddanmark

Andrea Terp, Aabenraa VALGT

Personlige stemmer: 2.100Region Syddanmark

F

Villy Søvndal, Kolding VALGT

Personlige stemmer: 69.841Region Syddanmark

Ida Damborg, Kolding VALGT

Personlige stemmer: 2.685Region Syddanmark

Vicky Lorenzen, Ringe VALGT

Personlige stemmer: 1.168Region Syddanmark

Karsten Fogde, Odense VALGT

Personlige stemmer: 629Region Syddanmark

Annette Blynel, Svendborg VALGT

Personlige stemmer: 530Region Syddanmark

Bent Olsen, Nordfyn VALGT

Personlige stemmer: 446Region Syddanmark

O

Thies Mathiasen, Haderslev VALGT

Personlige stemmer: 4.376Region Syddanmark

Søren Rasmussen, Kolding VALGT

Personlige stemmer: 2.706Region Syddanmark

Olfert Krog, Esbjerg VALGT

Personlige stemmer: 2.118Region Syddanmark

Carsten Sørensen, Odense VALGT

Personlige stemmer: 2.078Region Syddanmark

Anne-Marie Palm-Johansen, Nyborg VALGT

Personlige stemmer: 2.020Region Syddanmark

C

Morten Weiss-Pedersen, Middelfart VALGT

Personlige stemmer: 3.823Region Syddanmark

Michael Nielsen, Odense VALGT

Personlige stemmer: 2.343Region Syddanmark

Ø

Vibeke Syppli Enrum, Gudbjerg Sydf VALGT

Personlige stemmer: 2.872Region Syddanmark

Lars Mogensen, Esbjerg VALGT

Personlige stemmer: 584Region Syddanmark

B

Morten Brixtofte Petersen, Ærø VALGT

Personlige stemmer: 1.446Region Syddanmark

I

Marianne Mørk Mathiesen VALGT

Personlige stemmer: 3.655Region SyddanmarkDE BLEV IKKE VALGT:

A

Anders Sørensen, Vejle

Personlige stemmer: 801Region Syddanmark

Bjørn Medom Nielsen, Fredericia

Personlige stemmer: 2.014Region Syddanmark

Elin Søndergaard, Ringe

Personlige stemmer: 1.462Region Syddanmark

Hans Ole Petersen, Vamdrup

Personlige stemmer: 873Region Syddanmark

Henrik Rømer, Esbjerg

Personlige stemmer: 532Region Syddanmark

Jane Borg Kjær, Billund

Personlige stemmer: 1.655Region Syddanmark

Jette Jensen, Esbjerg

Personlige stemmer: 2.045Region Syddanmark

Joachim Allouche, Odense

Personlige stemmer: 1.701Region Syddanmark

Karsten Wohlgemuth, Sønderborg

Personlige stemmer: 1.184Region Syddanmark

Keld Pedersen, Vojens

Personlige stemmer: 1.512Region Syddanmark

Kjeld Anker Espersen, Varde

Personlige stemmer: 1.834Region Syddanmark

Lasse Holm Grønning, Langeland

Personlige stemmer: 1.677Region Syddanmark

Torben Struck, Tønder

Personlige stemmer: 1.501Region Syddanmark

Vibeke Hejnfelt, Vejle

Personlige stemmer: 900Region Syddanmark

B

Agnete Damkjær, Middelfart

Personlige stemmer: 430Region Syddanmark

Agnete Fog, Langeland

Personlige stemmer: 328Region Syddanmark

Anna Mette Skov Borring, Årslev

Personlige stemmer: 363Region Syddanmark

Anne Marie Geisler Andersen, Esbje

Personlige stemmer: 927Region Syddanmark

Anne Skau Styrishave, Odense

Personlige stemmer: 497Region Syddanmark

Bjørn Bjerrehøj, Odense

Personlige stemmer: 977Region Syddanmark

Carl Bohn, Odense

Personlige stemmer: 91Region Syddanmark

Cathrina Sørensen, Rødekro

Personlige stemmer: 217Region Syddanmark

Charlotte Enevoldsen, Kolding

Personlige stemmer: 501Region Syddanmark

Gitte Madsen, Svendborg

Personlige stemmer: 1.292Region Syddanmark

Hans Krab Koed, Kolding

Personlige stemmer: 120Region Syddanmark

Jeanne Hust, Assens

Personlige stemmer: 160Region Syddanmark

John Bach Thygesen, Ølgod

Personlige stemmer: 102Region Syddanmark

Jonna Buch Andersen, Varde

Personlige stemmer: 645Region Syddanmark

Karl Erik Olesen, Haderslev

Personlige stemmer: 380Region Syddanmark

Kristian Myrhøj, Sønderborg

Personlige stemmer: 299Region Syddanmark

Merete Visbjerg, Ollerup

Personlige stemmer: 110Region Syddanmark

Mette Hjorth, Nordfyn

Personlige stemmer: 338Region Syddanmark

Nils Sjøberg, Kolding

Personlige stemmer: 1.188Region Syddanmark

Ole Lynggaard Jørgensen, Vejle

Personlige stemmer: 811Region Syddanmark

Oluf Dragsbo, Esbjerg

Personlige stemmer: 75Region Syddanmark

Randi Lej-Blicher, Aabenraa

Personlige stemmer: 142Region Syddanmark

Søren Ulrik Hillers, Faaborg

Personlige stemmer: 336Region Syddanmark

Ulrich Kristensen, Billund

Personlige stemmer: 452Region Syddanmark

Zeb Meier Watz, Odense C

Personlige stemmer: 203Region Syddanmark

C

Allan Munk Nielsen, Billund

Personlige stemmer: 338Region Syddanmark

Anders Bennetsen, Haderslev

Personlige stemmer: 273Region Syddanmark

Anna-Marie Bloch Münster, Esbjerg

Personlige stemmer: 941Region Syddanmark

Anne Pedersen, Vejen

Personlige stemmer: 405Region Syddanmark

Carsten Nas'cou Jäger, Nordfyn

Personlige stemmer: 211Region Syddanmark

Ena Nørgaard, Assens

Personlige stemmer: 336Region Syddanmark

Flemming Agerskov, Vejle

Personlige stemmer: 861Region Syddanmark

Henrik Mielke Ravn, Haderslev

Personlige stemmer: 210Region Syddanmark

Henrik Sandholm, Vejle

Personlige stemmer: 200Region Syddanmark

Jeanette Birkelund, Aabenraa

Personlige stemmer: 503Region Syddanmark

Jørgen Nielsen, Langeland

Personlige stemmer: 172Region Syddanmark

Karl Ove Ilskov, Kerteminde

Personlige stemmer: 358Region Syddanmark

Katri Søgaard, Billund

Personlige stemmer: 130Region Syddanmark

Ken Julius, Sønderborg

Personlige stemmer: 187Region Syddanmark

Kjeld Nielsen, Fanø

Personlige stemmer: 327Region Syddanmark

Knud Erik Langhoff, Kolding

Personlige stemmer: 1.729Region Syddanmark

Mads Boeberg Hansen, Ærø

Personlige stemmer: 1.592Region Syddanmark

Michael Møller, Nyborg

Personlige stemmer: 149Region Syddanmark

Morten Overgaard, Tønder

Personlige stemmer: 304Region Syddanmark

Nicolai Emil Johansen, Odense

Personlige stemmer: 310Region Syddanmark

Niels Christiansen, Varde

Personlige stemmer: 827Region Syddanmark

Ole Kærup, Kolding

Personlige stemmer: 145Region Syddanmark

Ole Wandahl Stenshøj, Sønderborg

Personlige stemmer: 317Region Syddanmark

Peter Eduard, Faaborg-Midtfyn

Personlige stemmer: 59Region Syddanmark

Poul Christensen, Svendborg

Personlige stemmer: 347Region Syddanmark

Steffen Møller, Faaborg-Midtfyn

Personlige stemmer: 455Region Syddanmark

Toke Kieler, Fredericia

Personlige stemmer: 85Region Syddanmark

D

Anders S. Iversen, Odense

Personlige stemmer: 365Region Syddanmark

Anton Kudsk, Vojens

Personlige stemmer: 125Region Syddanmark

Betina Pedersen, Toftlund

Personlige stemmer: 90Region Syddanmark

Bo Kleis Christensen, Sønderborg

Personlige stemmer: 310Region Syddanmark

Carl E. Michelsen, Tønder

Personlige stemmer: 59Region Syddanmark

Henrik Husted Hagelsø, Faaborg

Personlige stemmer: 117Region Syddanmark

Holger Gorm Petersen, Vejle

Personlige stemmer: 1.105Region Syddanmark

Jan Køpke Christensen, Aabenraa

Personlige stemmer: 525Region Syddanmark

Jan Skræddergaard, Kolding

Personlige stemmer: 191Region Syddanmark

Jane Ditlevsen, Odense

Personlige stemmer: 201Region Syddanmark

Kasper Mejlhede, Aunslev

Personlige stemmer: 45Region Syddanmark

Kim Andkjær Doberck, Holbøl

Personlige stemmer: 64Region Syddanmark

Kim Pedersen, Fredericia

Personlige stemmer: 113Region Syddanmark

Lars Christian Hostrup-Schultz, Fa

Personlige stemmer: 52Region Syddanmark

Lars Erik Hareskov, Jerlev

Personlige stemmer: 39Region Syddanmark

Liselotte Tranekær Fjellø-Jensen,

Personlige stemmer: 90Region Syddanmark

Maiken Huglstad Pedersen, Esbjerg

Personlige stemmer: 150Region Syddanmark

Morten Filipsen, Årre

Personlige stemmer: 51Region Syddanmark

Morten Holgersen, Faaborg-Midtfyn

Personlige stemmer: 72Region Syddanmark

René Lundegaard, Nordfyn

Personlige stemmer: 190Region Syddanmark

Sven B. Nielsen, Esbjerg

Personlige stemmer: 127Region Syddanmark

Ulrik Gamskjær, Vamdrup

Personlige stemmer: 65Region Syddanmark

F

Anders Funch Engelstad, Nordfyn

Personlige stemmer: 267Region Syddanmark

Bent Iversen, Haderslev

Personlige stemmer: 265Region Syddanmark

Bruno Hansen, Svendborg

Personlige stemmer: 248Region Syddanmark

Erik Bach, Sønderborg

Personlige stemmer: 174Region Syddanmark

Hans Holmer, Kolding

Personlige stemmer: 160Region Syddanmark

Henrik Boye, Aabenraa

Personlige stemmer: 178Region Syddanmark

John Hyrup, Sønderborg

Personlige stemmer: 141Region Syddanmark

Kurt Mulvad, Middelfart

Personlige stemmer: 283Region Syddanmark

Marianne Thomsen, Fredericia

Personlige stemmer: 357Region Syddanmark

Martin Knigge, Esbjerg

Personlige stemmer: 207Region Syddanmark

Michael Christensen, Kruså

Personlige stemmer: 88Region Syddanmark

Sandie Lee, Vejle

Personlige stemmer: 156Region Syddanmark

Susanne Mathiesen, Grindsted

Personlige stemmer: 263Region Syddanmark

Tine Hundahl Jensen, Vejle

Personlige stemmer: 339Region Syddanmark

Torben Smith, Ringe

Personlige stemmer: 273Region Syddanmark

I

Anders Kirkeby

Personlige stemmer: 125Region Syddanmark

Frank Lynge Schwaner

Personlige stemmer: 225Region Syddanmark

Jens Otto Dalhøj

Personlige stemmer: 235Region Syddanmark

Jimmy Steen Eriksen

Personlige stemmer: 709Region Syddanmark

Malene Ravn Neumann

Personlige stemmer: 474Region Syddanmark

Martin Boye

Personlige stemmer: 678Region Syddanmark

Rene Christensen Dokbua

Personlige stemmer: 80Region Syddanmark

Steen Holm Iversen

Personlige stemmer: 848Region Syddanmark

Tonny Vest

Personlige stemmer: 479Region Syddanmark

K

Amalie Zeeb, Vejle

Personlige stemmer: 53Region Syddanmark

Anders Friis Knudsen, Odense

Personlige stemmer: 123Region Syddanmark

Bios Nyarukemba, Rødekro

Personlige stemmer: 20Region Syddanmark

Gert Brennalt, Branderup J

Personlige stemmer: 30Region Syddanmark

Henri Nissen, Christiansfeld

Personlige stemmer: 1.929Region Syddanmark

Henrik T. Møller, Fredericia

Personlige stemmer: 55Region Syddanmark

Inge Marie Jensen, Esbjerg

Personlige stemmer: 128Region Syddanmark

Jens Ole Madsen, Assens

Personlige stemmer: 53Region Syddanmark

Jens Schmidt Holm, Ølgod

Personlige stemmer: 146Region Syddanmark

Knud Erik Hansen, Sommersted

Personlige stemmer: 292Region Syddanmark

Knud Hauge, Vejle

Personlige stemmer: 102Region Syddanmark

Lilian Vigtoft-Jessen, Holsted

Personlige stemmer: 38Region Syddanmark

Michael Jensen, Tåsinge

Personlige stemmer: 83Region Syddanmark

Niels Møller Jessen, Vojens

Personlige stemmer: 159Region Syddanmark

Per Nansted, Odense

Personlige stemmer: 102Region Syddanmark

Rise Eskildsen, Munkebo

Personlige stemmer: 31Region Syddanmark

Simon Lavdal, Odense

Personlige stemmer: 41Region Syddanmark

O

Bjarne Jensen, Billund

Personlige stemmer: 1.218Region Syddanmark

Carsten Kudsk, Nyborg

Personlige stemmer: 1.610Region Syddanmark

Dorthe Mehlberg, Sønderborg

Personlige stemmer: 1.234Region Syddanmark

Gerda Hagemann Pedersen, Vejle

Personlige stemmer: 873Region Syddanmark

Inger Nielsen, Fredericia

Personlige stemmer: 458Region Syddanmark

Jan Voss Hansen, Tønder

Personlige stemmer: 1.298Region Syddanmark

Jon Krongaard, Haderslev

Personlige stemmer: 1.085Region Syddanmark

Karsten Byrgesen, Fredericia

Personlige stemmer: 1.960Region Syddanmark

Kim Brammer Welcher, Langeland

Personlige stemmer: 463Region Syddanmark

Matilde Bøttger-Larsen, Sønderborg

Personlige stemmer: 1.058Region Syddanmark

Niels Erik Søndergaard, Odense

Personlige stemmer: 1.394Region Syddanmark

Niels-Jørgen Grabe, Kolding

Personlige stemmer: 357Region Syddanmark

Svend Erik Nielsen, Vejle

Personlige stemmer: 1.905Region Syddanmark

V

Aksel Krogenlund Larsen, Ærø

Personlige stemmer: 185Region Syddanmark

Bjarne Thomsen, Aabenraa

Personlige stemmer: 585Region Syddanmark

Børge Larsen, Fredericia

Personlige stemmer: 404Region Syddanmark

Emil Hoffmann Madsen, Fanø

Personlige stemmer: 336Region Syddanmark

Flemming Kjærulf, Nyborg

Personlige stemmer: 1.111Region Syddanmark

Gitte Kristiansen, Nordfyn

Personlige stemmer: 403Region Syddanmark

Hans Philip Tietje, Aabenraa

Personlige stemmer: 1.668Region Syddanmark

Henning Ravn, Esbjerg

Personlige stemmer: 1.620Region Syddanmark

Henrik Bonnerup-Kjær, Assens

Personlige stemmer: 350Region Syddanmark

Herdis Hanghøi, Faaborg-Midtfyn

Personlige stemmer: 1.960Region Syddanmark

Jane Søgaard, Vejle

Personlige stemmer: 867Region Syddanmark

Jens Møller, Løgumkloster

Personlige stemmer: 1.057Region Syddanmark

Jesper Bitsch Bierbaum, Haderslev

Personlige stemmer: 987Region Syddanmark

Jørgen Bruun, Vejen

Personlige stemmer: 1.352Region Syddanmark

Karin Riishede, Middelfart

Personlige stemmer: 887Region Syddanmark

Karsten Degnbol, Esbjerg

Personlige stemmer: 341Region Syddanmark

Keld Storm, Korinth

Personlige stemmer: 199Region Syddanmark

Knud Erik Kristensen, Kerteminde

Personlige stemmer: 627Region Syddanmark

Lamberto Koffi da Cruz, Kolding

Personlige stemmer: 153Region Syddanmark

Lena Baunsgaard, Odense

Personlige stemmer: 634Region Syddanmark

Lotte Tang, Varde

Personlige stemmer: 456Region Syddanmark

Mads Heimdal Thy, Odense

Personlige stemmer: 448Region Syddanmark

Peder Hvejsel, Fredericia

Personlige stemmer: 1.817Region Syddanmark

Peter Jørgensen, Sønderborg

Personlige stemmer: 1.343Region Syddanmark

Sarah Lundsberg, Assens

Personlige stemmer: 1.052Region Syddanmark

Susanne Linnet, Tønder

Personlige stemmer: 1.244Region Syddanmark

Svend-Aksel Hansen, Svendborg

Personlige stemmer: 308Region Syddanmark

Thyge Nielsen, Varde

Personlige stemmer: 1.772Region Syddanmark

Tobias Kristian Jensen Jørgensen,

Personlige stemmer: 1.184Region Syddanmark

Ulrik Kølle Hansen, Langeland

Personlige stemmer: 927Region Syddanmark

Vita Zenner, Esbjerg

Personlige stemmer: 392Region Syddanmark

Å

Andreas Lund Andersen, Odense

Personlige stemmer: 887Region Syddanmark

Birgitte Millung, Rudkøbing

Personlige stemmer: 1.733Region Syddanmark

Gorm Dalgaard, Aabenraa

Personlige stemmer: 190Region Syddanmark

Hans-Jørgen Jagd, Fredericia

Personlige stemmer: 356Region Syddanmark

Jan H. Kronborg, Kolding

Personlige stemmer: 203Region Syddanmark

Line Gessø Hansen, Ringe

Personlige stemmer: 883Region Syddanmark

Ove Kjær Kristensen, Vejle

Personlige stemmer: 266Region Syddanmark

Ø

Arne Callesen, Varde

Personlige stemmer: 145Region Syddanmark

Benny Pieszak, Nyborg

Personlige stemmer: 106Region Syddanmark

Bent Yde, Esbjerg

Personlige stemmer: 53Region Syddanmark

Birthe Oesterling Andersen, Løjt K

Personlige stemmer: 150Region Syddanmark

Brian Gormsen, Rødekro

Personlige stemmer: 110Region Syddanmark

Claus Larsen, Haderslev

Personlige stemmer: 312Region Syddanmark

Ebbe Munk, Kolding

Personlige stemmer: 187Region Syddanmark

Flemming Leer Jakobsen, Vejle

Personlige stemmer: 161Region Syddanmark

Godette M. S. Walmod, Odense

Personlige stemmer: 164Region Syddanmark

Ingelise Hansen, Vejle

Personlige stemmer: 262Region Syddanmark

Jakob Borgensgård, Rødding

Personlige stemmer: 130Region Syddanmark

Jette Borch, Aabenraa

Personlige stemmer: 81Region Syddanmark

Johanna Precht, Sønderborg

Personlige stemmer: 291Region Syddanmark

Jutta Lundqvist Nielsen, Kertemind

Personlige stemmer: 286Region Syddanmark

Kirsten Cordtz, Fredericia

Personlige stemmer: 201Region Syddanmark

Kirsten Lundgaard, Faaborg-Midtfyn

Personlige stemmer: 286Region Syddanmark

Lars Bennedbæk, Nyborg

Personlige stemmer: 51Region Syddanmark

Lars Nielsen, Fanø

Personlige stemmer: 57Region Syddanmark

Lasse Egelund, Thyregod

Personlige stemmer: 167Region Syddanmark

Lene Syppli Nielsen, Aabenraa

Personlige stemmer: 92Region Syddanmark

Lisbeth Pieszak, Svendborg

Personlige stemmer: 222Region Syddanmark

Mads Meiltoft Jørgensen, Odense

Personlige stemmer: 222Region Syddanmark

Mads Walmod, Odense

Personlige stemmer: 109Region Syddanmark

Maya Ryom, Vejen

Personlige stemmer: 708Region Syddanmark

Michael Martin Jensen, Langeland

Personlige stemmer: 155Region Syddanmark

Mie Jensen, Bogense

Personlige stemmer: 107Region Syddanmark

Morten Pabst Petersen, Assens

Personlige stemmer: 162Region Syddanmark

Per Holscher, Svendborg

Personlige stemmer: 410Region Syddanmark

Reza Javid, Odense

Personlige stemmer: 339Region Syddanmark

Sabrina Louise Christiansen, Esbje

Personlige stemmer: 303Region Syddanmark

Steven Johannes Legene, Stenstrup

Personlige stemmer: 107Region Syddanmark

Ulf V. Olsen, Odense

Personlige stemmer: 66Region Syddanmark

E

Mette Langdal

Personlige stemmer: 135Region Syddanmark

Vagn Christensen

Personlige stemmer: 92Region Syddanmark

J

Michael Ellegaard, Odense

Personlige stemmer: 787Region Syddanmark

L

Karsten Holt Larsen

Personlige stemmer: 220Region Syddanmark

R

Anders Nielsen, Esbjerg

Personlige stemmer: 49Region Syddanmark

S

Asmus Peter Asmussen, Aabenraa

Personlige stemmer: 145Region Syddanmark

Dirk Sina, Aabenraa

Personlige stemmer: 515Region Syddanmark

Elin Marquardsen, Løgumkloster

Personlige stemmer: 252Region Syddanmark

Gösta Toft, Aabenraa

Personlige stemmer: 1.516Region Syddanmark

Hannah Bahnsen, Tinglev

Personlige stemmer: 161Region Syddanmark

Hans-Iver Kley, Haderslev

Personlige stemmer: 478Region Syddanmark

Janine Asmussen, Kolding

Personlige stemmer: 125Region Syddanmark

Welm Friedrichsen, Nordborg

Personlige stemmer: 186Region Syddanmark

Y

Ole Eli Christiansen, Gram

Personlige stemmer: 111Region Syddanmark


Beretning 2017-18

18. marts 2018

BERETNING VENSTRE GENERALFORSAMLING D.12. MARTS 2018   - HUMBLE  KRO.

2017 var et valgår. Det satte i høj grad præg på vore handlinger i det forgangne år.

Vanen tro, dog først lidt om lands- og regionspolitik.

LÆS MERE

Kalender

13. marts 2018

Bestyrelsesmøde d.03.04.18 kl. 19:00

LÆS MERE

Bestyrelsen 2018

13. marts 2018


Følgende blev valgt i prioriteret rækkefølge:


Formand: Peder Hansen, Snøde.

Henrik Madsen-Østerbye

Jette Jespersen

Karina Jørgensen

Brian Dalsgaard

Stephanie Terndrup

Lene…
LÆS MERE