Eksklusivt: kom og mød kandidaterne til formand og næstformand for venstre

 Kun til medlemmer af venstre

 Forud for det ekstraordinære landsmøde den 21. september i Herning arrangerer Venstre i regionerne en række eksklusive medlemsmøder, hvor du får mulighed for at møde kandidaterne til posterne som hhv. formand for Venstre og næstformand for Venstre.


Her ser du mødedatoerne i din region - tid og sted oplyses i en særskilt invitation til dig, som kommer snarest.

Onsdag den 11. september – Region Sjælland
Torsdag den 12. september – Region Nordjylland
Mandag den 16. september – Bornholm
Tirsdag den 17. september – Region Hovedstaden
Onsdag den 18. september – Region Midtjylland
Torsdag den 19. september – Region Syddanmark.


Alle møderne varer fra 19.00 - 21.30. Pressen har ikke adgang til mødet. Nye medlemmer kan tegnes i døren, så tag din nabo, kollega eller familiemedlem med.

På møderne kan du komme tæt på kandidaterne og få svar på, hvilke visioner kandidaterne har for Venstres politik og organisation?

OBS: Kandidatfeltet er stadig åbent, så flere kan nå at melde sig som hhv. formands- og næstformandskandidat helt frem til det ekstraordinære landsmøde.


På et hovedbestyrelsesmøde lørdag den 31. august har Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen valgt at trække sig som hhv. formand og næstformand for Venstre.

Som følge heraf har hovedbestyrelsen besluttet, at der afvikles et ekstraordinært landsmøde lørdag den 21. september i Herning fra kl. 9.30-16.00.

Det ekstraordinære landsmøde vil udelukkende have valg af formand og næstformand på dagsordenen.

Indbydelse til landsmødet bliver udsendt til delegerede og øvrige medlemmer senest i uge 36.

Det ukendte vers i Danmark er jeg født

Tillykke til vore fynske kandidater

Erling Bonnesen, Marlene Ambo-Rasmussen

Lars Christian Lilleholt, Jane Heitmann

LARS LØKKE RASMUSSEN STYRER SIKKERT landet

Der er nu taget hul på 20-20-20 forbindelsen med Lars Løkke ved roret.

Spred budskabet så vi kan komme sikkert i havn.

Virksomhedsbesøg

Tak til Dencam og flot fremmøde


                                      Formandsskifte 12. marts 2018

Peder Hansen, ejer af P.H. Service, blev valgt som ny formand for Venstre Langeland ved partiets generalforsamling mandag aften.

Langeland: 62 personer deltog, da Venstre Langeland holdt generalforsamling og LOF årsmøde mandag aften på Humble Kro. Her lagde Erling Bonnesen ud med at give en orientering om den aktuelle politiske situation, og bagefter fortalte Jan Ole Jakobsen og Ulrik Kølle Hansen om aktuelle sager i kommunalbestyrelsen. Derefter gav afgående formand Bjarne Møller Petersen sin sidste beretning om året, der gik, hvor især kommunalvalget havde sat sit præg.

10 stillede op til bestyrelsen, og syv blev valgt: Henrik Madsen-Østerbye, Simmerbølle, Jette B. Jespersen. Lohals, Karina Jørgensen, Rudkøbing, Brian Dalsgaard, Humble, Stephanie Terndrup, Lindelse, Lene Berthelsen, Søndenbro og Erik Larsen, Bøstrup. Ny formand blev Peder Hansen, ejer af P.H. Service.

Den nye formand udstak til slut retningslinjerne for det kommende arbejde i V-bestyrelsen - blandt andet planer og mål for årene op til kommunalvalget 2021.

LOF Tranekær holdt som sædvanligt sit årsmøde samtidigt med V-generalforsamlingen. Formand Anne Elnegaard berettede om endnu et succesrigt år for LOF: 83 kurser afholdt med 787 kursusdeltagere det forgangne år.Beretning 2018

26. marts 2019

Formandens beretning, Venstre Langeland generalforsamling mandag den 4. marts 2019 på Hotel Rudkøbing Skudehavn

LANDSPOLITIK:

LÆS MERE