Det ukendte vers i Danmark er jeg født

Indlæg af MF Erling Bonnesen


Rød regning til danskerne

Rød blok stikker sugerøret dybt i borgernes lommer og gør det dyrere for danskerne. Rød blok snyder børnefamilierne. Børn som i dag er i børnehave og daginstitutioner skal se meget langt efter flere ansatte.

Hele seks år frem i tiden. Kritisabelt og meget mærkeligt nævner rød blok stort set ikke ældre.

Rød blok sender en lang næse til ældre. Valgkampsordene var tomme ord. Rød blok hæver ulandsbistanden.

Kommunerne bliver kørt over uden udligningsreform. Rød blok binder det hele sammen med en ny lempelse i udlændingepolitikken. Det kan vi i Venstre gøre meget bedre, men vi mangler flertal.

Rød blok bryder skattestoppet og strammer skatte- og afgiftsskruerne på borgerne. Mange brug for telefon i relation til arbejdet. Rød blok vil nu fortsætte beskatning af det. Det havde vi i blå lejr ellers besluttet at fjerne. Bo- og gaveafgift forhøjes. Koster arbejdspladser.

Rød blok har overhovedet ikke fokus på det vi skal leve af i fremtiden. I blå lejr sikrede vi høj beskæftigelse, lav ledighed og en stærk økonomi. Nu bruger rød blok pengene uden tanke på hvordan regningen skal betales i fremtiden. Der er brug for Venstre ved styrepinden.


Tillykke til vore fynske kandidater

Erling Bonnesen, Marlene Ambo-Rasmussen

Lars Christian Lilleholt, Jane Heitmann

LARS LØKKE RASMUSSEN STYRER SIKKERT landet

Der er nu taget hul på 20-20-20 forbindelsen med Lars Løkke ved roret.

Spred budskabet så vi kan komme sikkert i havn.

Virksomhedsbesøg

Tak til Dencam og flot fremmøde


                                      Formandsskifte 12. marts 2018

Peder Hansen, ejer af P.H. Service, blev valgt som ny formand for Venstre Langeland ved partiets generalforsamling mandag aften.

Langeland: 62 personer deltog, da Venstre Langeland holdt generalforsamling og LOF årsmøde mandag aften på Humble Kro. Her lagde Erling Bonnesen ud med at give en orientering om den aktuelle politiske situation, og bagefter fortalte Jan Ole Jakobsen og Ulrik Kølle Hansen om aktuelle sager i kommunalbestyrelsen. Derefter gav afgående formand Bjarne Møller Petersen sin sidste beretning om året, der gik, hvor især kommunalvalget havde sat sit præg.

10 stillede op til bestyrelsen, og syv blev valgt: Henrik Madsen-Østerbye, Simmerbølle, Jette B. Jespersen. Lohals, Karina Jørgensen, Rudkøbing, Brian Dalsgaard, Humble, Stephanie Terndrup, Lindelse, Lene Berthelsen, Søndenbro og Erik Larsen, Bøstrup. Ny formand blev Peder Hansen, ejer af P.H. Service.

Den nye formand udstak til slut retningslinjerne for det kommende arbejde i V-bestyrelsen - blandt andet planer og mål for årene op til kommunalvalget 2021.

LOF Tranekær holdt som sædvanligt sit årsmøde samtidigt med V-generalforsamlingen. Formand Anne Elnegaard berettede om endnu et succesrigt år for LOF: 83 kurser afholdt med 787 kursusdeltagere det forgangne år.Beretning 2018

26. marts 2019

Formandens beretning, Venstre Langeland generalforsamling mandag den 4. marts 2019 på Hotel Rudkøbing Skudehavn

LANDSPOLITIK:

LÆS MERE