Det ukendte vers i Danmark er jeg født

Kære Venstre medlemmer

TILBAGEBLIK PÅ 2019

Så er endnu et politisk travlt år ved at rinde ud. Vi kan se tilbage på et år der startede med en velbesøgt generalforsamling, bestyrelsen var utrolig glad for det store fremmøde. Det giver energi til det vigtige arbejde som alle i bestyrelsen udfører og som er et stort skridt på vejen frem mod næste kommunevalg, hvor Venstre forhåbentlig igen skal være med til at sætte retningslinjerne for Langeland.

Foråret var stort set en lang valgkamp, først med et EU-valg og derefter et flot folketingsvalg på grundlovsdag. Det var dog synd at det ikke var alle i blå blok der fik et godt valg. Vi måtte desværre se til, at Mette Frederiksen fik dannet en ny regering. Her på Langeland lavede vi flere arrangementer under valgkampen for at bakke vores kandidater op, blandt andet vores to arrangementer i gågaden i Rudkøbing. Ved disse fik vi en rigtig god dialog med Langelænderne og nye medlemmer kom til.

Vi sluttede af inden sommerferien med vores grill aften, der igen i år var pænt besøgt og min fornemmelse var at de fremmødte havde en god aften.

Efter sommerferien var vi vidne til et forløb, der var alt andet end kønt. De interne skænderier i folketingsgruppen og den dermed efterfølgende dækning i pressen var ikke ønskeligt for vores parti. Venstres afsked med Lars var ikke værdigt, de to døgn i Bregninge kunne vi havde undværet. Når vi ser tilbage, var det nok en ting der skulle gøres, at tidspunktet og måden ikke var den rigtige, tror jeg næsten alle er enige i. Det efterfølgende forløb med de to landsmøder og medlemsmøder rundt i landet må roses, det var en fornøjelse at se hvor godt medlemsdemokratiet fik lov at virke. Landsmødet i november viste et Venstre der er på rette vej, politikken er den samme men sammenholdet er stærkere og mere positivt.

Af hensyn til os i kommunerne og det kommende Kommunevalg, er det utroligt vigtigt at vi har et samlet og stærkt Venstre der er klar til at bakke op.

Lokalt har vi afholdt to arrangementer i efteråret. Et møde i Lindelse med aktive landmænd, der var et meget pænt fremmøde og dialogen med Erling Bonnesen var god.

Den 6. november slog vi alle rekorder på vores medlemsmøde / virksomhedsbesøg på Bagenkop kro, hvor der kom ikke mindre end 78 personer til en god og hyggelig aften.

For vores 4 kommunalpolitikere er opgaven med at skabe resultater ikke let, det så vi blandt andet under budgetforhandlingerne hvor det fremlagte budgetforslag var meget ”rødt” og svært at få indflydelse på. Det virkede som om alt var aftalt på forhånd og vi bare skulle sige ”ja”. Vores forhandlere fik dog nogle enkelte mærkesager med og indføjet at der skulle være balance i budgettet for 2021. Denne proces bliver forhåbentlig lettere efter næste valg. Men tak for den indsats I har ydet i det forgange år, det er aldrig sjovt at være i mindretal.

Hvad bringer 2020

Snart er vi på vej ind i 2020, her har vi flere spændende arrangementer på vej men to af de vigtigste vil jeg dog lige nævne her.

Mandag den 24. februar afholder vi generalforsamling på Rudkøbing Skudehavn. Der vil blandt andet være en kort orientering om vores vej frem mod valget i 2021.

Det næste store bliver vores opstillingsmøde, hvor vi skal vælge Venstres borgmesterkandidat til kommunevalget i 2021. Datoen er endnu ikke 100 % fastlagt men det bliver i starten af maj. I vi hører nærmere så snart datoen er fastlagt.

På bestyrelsens vegne Peder Hansen, formand


Indlæg af MF Erling Bonnesen


Rød regning til danskerne

Rød blok stikker sugerøret dybt i borgernes lommer og gør det dyrere for danskerne. Rød blok snyder børnefamilierne. Børn som i dag er i børnehave og daginstitutioner skal se meget langt efter flere ansatte.

Hele seks år frem i tiden. Kritisabelt og meget mærkeligt nævner rød blok stort set ikke ældre.

Rød blok sender en lang næse til ældre. Valgkampsordene var tomme ord. Rød blok hæver ulandsbistanden.

Kommunerne bliver kørt over uden udligningsreform. Rød blok binder det hele sammen med en ny lempelse i udlændingepolitikken. Det kan vi i Venstre gøre meget bedre, men vi mangler flertal.

Rød blok bryder skattestoppet og strammer skatte- og afgiftsskruerne på borgerne. Mange brug for telefon i relation til arbejdet. Rød blok vil nu fortsætte beskatning af det. Det havde vi i blå lejr ellers besluttet at fjerne. Bo- og gaveafgift forhøjes. Koster arbejdspladser.

Rød blok har overhovedet ikke fokus på det vi skal leve af i fremtiden. I blå lejr sikrede vi høj beskæftigelse, lav ledighed og en stærk økonomi. Nu bruger rød blok pengene uden tanke på hvordan regningen skal betales i fremtiden. Der er brug for Venstre ved styrepinden.


Tillykke til vore fynske kandidater

Erling Bonnesen, Marlene Ambo-Rasmussen

Lars Christian Lilleholt, Jane Heitmann

LARS LØKKE RASMUSSEN STYRER SIKKERT landet

Der er nu taget hul på 20-20-20 forbindelsen med Lars Løkke ved roret.

Spred budskabet så vi kan komme sikkert i havn.

Virksomhedsbesøg

Tak til Dencam og flot fremmøde


                                      Formandsskifte 12. marts 2018

Peder Hansen, ejer af P.H. Service, blev valgt som ny formand for Venstre Langeland ved partiets generalforsamling mandag aften.

Langeland: 62 personer deltog, da Venstre Langeland holdt generalforsamling og LOF årsmøde mandag aften på Humble Kro. Her lagde Erling Bonnesen ud med at give en orientering om den aktuelle politiske situation, og bagefter fortalte Jan Ole Jakobsen og Ulrik Kølle Hansen om aktuelle sager i kommunalbestyrelsen. Derefter gav afgående formand Bjarne Møller Petersen sin sidste beretning om året, der gik, hvor især kommunalvalget havde sat sit præg.

10 stillede op til bestyrelsen, og syv blev valgt: Henrik Madsen-Østerbye, Simmerbølle, Jette B. Jespersen. Lohals, Karina Jørgensen, Rudkøbing, Brian Dalsgaard, Humble, Stephanie Terndrup, Lindelse, Lene Berthelsen, Søndenbro og Erik Larsen, Bøstrup. Ny formand blev Peder Hansen, ejer af P.H. Service.

Den nye formand udstak til slut retningslinjerne for det kommende arbejde i V-bestyrelsen - blandt andet planer og mål for årene op til kommunalvalget 2021.

LOF Tranekær holdt som sædvanligt sit årsmøde samtidigt med V-generalforsamlingen. Formand Anne Elnegaard berettede om endnu et succesrigt år for LOF: 83 kurser afholdt med 787 kursusdeltagere det forgangne år.Beretning 2018

26. marts 2019

Formandens beretning, Venstre Langeland generalforsamling mandag den 4. marts 2019 på Hotel Rudkøbing Skudehavn

LANDSPOLITIK:

LÆS MERE