Velkommen til 

Venstre Langeland

Fyns amts Avis 10.06.24:


EU-valg 24: Venstre fik flest stemmer på Langeland.... Tak til vores vælgere :)

08.06.24 Venstre er i dagens måling det største borgerlige parti!!

Spændende Grundlovsmøde i Hine Anlæg...

Hør både lokale- og landspolitikere..

Få en snak med politikerne..

Kom med dine idéer til et bedre Langeland..

Den ny bestyrelse, der blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling den 14.05.24

har nu været samlet (undtaget Britta, der var til andet møde)

Bestyrelsen har trukket i arbejdstøjet - og er gået i gang med forberedelse til KV25


Indkaldelse til valg af spidskandidat til kommunevalg 2025 -

 og til ordinær generalforsamling som afholdes:

den 11. marts 2024 kl. 19.00 på Lindelse Kro, Langegade 21, Lindelse.

 Program

·      1.  Valg af spidskandidat til kommunalvalget 2025

·       2. Præsentation af Alexandra Sasha

·       3. Ordinær generalforsamling

·       4. Indlæg ved Erling Bonnesen

 Der vil i løbet af aftenen blive serveret kaffe og brød. Ved indgangen kan der gives bidrag til Venstre Langelands kampagner.

  

Dagsorden – Valg af spidskandidat

 Valg af spidskandidat den 11. marts 2024 kl. 19.00

 1)       Valg af stemmetællere

2)       Valg af dirigent.

3)       Proceduren for valg gennemgås.

4)       Præsentation af kandidater.

5)       Afstemning

6)       Mulighed for at: Kandidaterne kan afgive kort en bemærkning og at formanden kan komme med en udtalelse.

Mødet afsluttes

Dagsorden – Generalforsamling

 1)       Valg af stemmetællere.

2)       Valg af dirigent.

3)       Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.

4)       Behandling af regnskab for 2023

5)       Fremlæggelse af budget 2023.

6)       Fastsættelse af kontingent for 2024

7)       Behandling af indkomne forslag.

8)       Valg af formand.

9)       Valg til bestyrelse af 3 medlemmer og 2 suppleanter.

10)    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

11)    Beretning fra kredsbestyrelsen.

12)    Valg af delegerede til Landsmøde.

13)    Eventuelt

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Blå blok frataget indflydelse. (22.09.2023)

V, K og R mødte ind her til morgen i Rudkøbing med konstruktive forslag til besparelser på budgettet. Her blev de ovennævnte partier dog mødt med en overraskelse i form af en helt ny konstituering, som sætter den blå blok uden for reel indflydelse. Ydermere blev de blå partier også mødt af et forslag til ændring af Nordskolen i Snøde, som S og SF ønsker at lave om til et ”børneunivers”, hvor4.-6. klassetrin flyttes til Ørstedsskolen i Rudkøbing. Den ny konstituering blev begrundet i, at ”politikerne også skal spare”, men i forslaget er det kunde blå medlemmer af kommunalbestyrelsen, der skal bidrage til en besparelse, der samlet udgør kr. 450.000. V, K og R foreslog på baggrund af spareforslaget fra S og SF, at alle kommunalpolitikere i fællesskab bidrog til besparelsen - i stedet for en ny konstituering. Dette forslag blev afvist. V, K og R kan ikke gå med til at ændre skolestrukturen! Det er virkelig et slag i hovedet på alle medarbejdere og forældre på Nordskolen, samt i Nordlangelands lokalråd. Dette skal særligt ses i lyset af, at Nordskolen er inde i en positiv udvikling og at alle burde have en klar opfattelse af, at man i sidste budget havde aftalt, at skolestrukturen netop ikke skulle ændres i den i nuværende valgperiode. V, K og R er alvorligt bekymrede for ældreområdet med åbenlyse samarbejdsproblemer mellem ledelse og medarbejdere. Særligt når der samtidig er store sparekrav på dette område. Der er brug for enormt fokus på området, der i den grad er ude i oprørte vande. V, K og R er alvorligt bekymrede for kommunens økonomi fremadrettet og dermed også for Langelands borgere og kommunens medarbejdere. Denne nye konstituering vil efter vores mening absolut ikke blive til gavn for øens borgere! V, K og R mener at det er en alvorlig fejl, at SF og S ikke ønsker et bredt samarbejde. I særdeleshed fordi, kommunen har enorme, økonomiske problemer. Med venlig hilsen

Jørgen Nielsen (C) 30265418

Søren Ramsing (R) 20463650

Peder Hansen (V) 40161207


Blå blok frataget indflydelse. (22.09.2023)

V, K og R mødte ind her til morgen i Rudkøbing med konstruktive forslag til besparelser på budgettet. Her blev de ovennævnte partier dog mødt med en overraskelse i form af en helt ny konstituering, som sætter den blå blok uden for reel indflydelse. Ydermere blev de blå partier også mødt af et forslag til ændring af Nordskolen i Snøde, som S og SF ønsker at lave om til et ”børneunivers”, hvor4.-6. klassetrin flyttes til Ørstedsskolen i Rudkøbing. Den ny konstituering blev begrundet i, at ”politikerne også skal spare”, men i forslaget er det kunde blå medlemmer af kommunalbestyrelsen, der skal bidrage til en besparelse, der samlet udgør kr. 450.000. V, K og R foreslog på baggrund af spareforslaget fra S og SF, at alle kommunalpolitikere i fællesskab bidrog til besparelsen - i stedet for en ny konstituering. Dette forslag blev afvist. V, K og R kan ikke gå med til at ændre skolestrukturen! Det er virkelig et slag i hovedet på alle medarbejdere og forældre på Nordskolen, samt i Nordlangelands lokalråd. Dette skal særligt ses i lyset af, at Nordskolen er inde i en positiv udvikling og at alle burde have en klar opfattelse af, at man i sidste budget havde aftalt, at skolestrukturen netop ikke skulle ændres i den i nuværende valgperiode. V, K og R er alvorligt bekymrede for ældreområdet med åbenlyse samarbejdsproblemer mellem ledelse og medarbejdere. Særligt når der samtidig er store sparekrav på dette område. Der er brug for enormt fokus på området, der i den grad er ude i oprørte vande. V, K og R er alvorligt bekymrede for kommunens økonomi fremadrettet og dermed også for Langelands borgere og kommunens medarbejdere. Denne nye konstituering vil efter vores mening absolut ikke blive til gavn for øens borgere! V, K og R mener at det er en alvorlig fejl, at SF og S ikke ønsker et bredt samarbejde. I særdeleshed fordi, kommunen har enorme, økonomiske problemer. Med venlig hilsen

Jørgen Nielsen (C) 30265418

Søren Ramsing (R) 20463650

Peder Hansen (V) 40161207


Blå blok frataget indflydelse. (22.09.2023)

V, K og R mødte ind her til morgen i Rudkøbing med konstruktive forslag til besparelser på budgettet. Her blev de ovennævnte partier dog mødt med en overraskelse i form af en helt ny konstituering, som sætter den blå blok uden for reel indflydelse. Ydermere blev de blå partier også mødt af et forslag til ændring af Nordskolen i Snøde, som S og SF ønsker at lave om til et ”børneunivers”, hvor4.-6. klassetrin flyttes til Ørstedsskolen i Rudkøbing. Den ny konstituering blev begrundet i, at ”politikerne også skal spare”, men i forslaget er det kunde blå medlemmer af kommunalbestyrelsen, der skal bidrage til en besparelse, der samlet udgør kr. 450.000. V, K og R foreslog på baggrund af spareforslaget fra S og SF, at alle kommunalpolitikere i fællesskab bidrog til besparelsen - i stedet for en ny konstituering. Dette forslag blev afvist. V, K og R kan ikke gå med til at ændre skolestrukturen! Det er virkelig et slag i hovedet på alle medarbejdere og forældre på Nordskolen, samt i Nordlangelands lokalråd. Dette skal særligt ses i lyset af, at Nordskolen er inde i en positiv udvikling og at alle burde have en klar opfattelse af, at man i sidste budget havde aftalt, at skolestrukturen netop ikke skulle ændres i den i nuværende valgperiode. V, K og R er alvorligt bekymrede for ældreområdet med åbenlyse samarbejdsproblemer mellem ledelse og medarbejdere. Særligt når der samtidig er store sparekrav på dette område. Der er brug for enormt fokus på området, der i den grad er ude i oprørte vande. V, K og R er alvorligt bekymrede for kommunens økonomi fremadrettet og dermed også for Langelands borgere og kommunens medarbejdere. Denne nye konstituering vil efter vores mening absolut ikke blive til gavn for øens borgere! V, K og R mener at det er en alvorlig fejl, at SF og S ikke ønsker et bredt samarbejde. I særdeleshed fordi, kommunen har enorme, økonomiske problemer. Med venlig hilsen

Jørgen Nielsen (C) 30265418

Søren Ramsing (R) 20463650

Peder Hansen (V) 40161207Valg resultat

Peder Hansen - 671 stemmer (inde)

Karina Jørgensen - 158 stemmer (inde)

Brian Dalsgaard - 154 stemmer (inde)

Leif Nørgaard - 80 stemmer (ude)

Henrik Pertl - 69 stemmer (ude)

Britta Andersen - 106 stemmer (ude)

Jan Ole Jakobsen - 76 stemmer (ude)

Ulrik Kølle Hansen - 427 stemmer (inde)

Jesper Skovhus - 170 stemmer (inde)

Palle Lindegaard - 4 stemmer (ude)

Niels Grønnegaard - 43 stemmer (ude)

Lars Christian Prytz - 48 stemmer (ude)

rudkøbing bymidte

Link til artikel i FAA

VENSTRE LANGELAND'S HOLD ER KLAR

Tillykke til "langeland si'r nej tak"

Virkelig flot kæmpet, Davids kamp mod Goliat

Beviser at når vi står sammen kan alt ske

Budget 2021 langeland kommune uden venstre

Hvorfor kom Venstre ikke med i budgetforliget for 2021!

Når tingene kommer for langt væk fra det vi mener er det rigtige for Langeland og for borgerne er det kunsten at kunne sige stop. Venstre har ved forhandlingerne både i 2018 og 2019 gået langt for at acceptere budgettet også selvom det lå langt fra det vi i Venstre gerne så.

At vi 2020 valgte at stå uden for budget 2021, kommer der her et par eksempler.

Når der skulle bruges 4 millioner på ombygning af plejecentret i Tullebølle til demens, mener vi det er at bruge midlerne forkert. Pt. er der 25 på venteliste til en plejehjemsplads og i 2025 siger prognosen, at der mangler 50 pladser. Ved en ombygning af Tullebølle plejecenter til demens bliver der færre pladser end der er i dag, så dette er kun at gøre ondt værre. Vores forslag var at renoverer Tullebølle Plejecenter og Stigtebo for ca. 1,3 mio. og så bruge ca. 0,5 mio. på de indledende forberedelser til et nyt plejehjem og dette gerne i samarbejde med en privat udbyder.

Venstre så gerne at velfærdsrammen var blevet hævet fra 1,0 mio. til 1,5 mio. dette for at løfte hele ældreområdet.

Der er i budgettet afsat 50.000 til en Udviklingspulje for erhverv og turisme denne ønskede vi skulle ligge på 300.000

Når det så kom til besparelserne, var uenigheden også stor. Forligspartierne sparer 4,0 mio. på jobcentret, denne øvelse mener vi er umulig i den nuværende situation med Covid 19 og det afsatte beløb til generelle reserver på 1,1 mio. er også sparet væk. Der er eksempelvis også sparet 1,0 mio. på det specialiserede socialområde for børn og unge.

Venstre så hellere at der blev sparet på administrationen der de seneste år er steget med hele 8,4 mio.

Sidste år blev der vedtaget at vores akuthjælpere skulle have 100.00 pr år i de næste 3 år, da budgetaftalen kom ud, viste det sig at de igen havde nedsat beløbet til 50.000. Takket være Bjarne Nielsens hurtige indsats kom dette dog tilbage i budgettet igen.

I en sådan forhandling er der ikke lang betænkningstid, det var et enigt Venstre udvalg der sagde nej til at forhandle videre. 


Det ukendte vers i Danmark er jeg født

LANDSMØDETALE LØRDAG DEN 14. NOVEMBER


KÆRE MEDLEM

På landsmødet plejer vi at samles om formandens tale. Men midt i en krisetid må vi samles virtuelt.

Jakob Ellemann-Jensens landsmødetale sendes lørdag den 14. november kl. 10.15. Vær med via venstre.dk, hvorfra vi streamer.

Lad os sammen skabe lidt landsmøde-stemning:• Saml jer nogle stykker, og se talen i fællesskab. Husk myndighedernes anbefalinger.• Tag et billede af jeres eget landsmøde foran skærmen, og del billedet med#VLM20.

I sin tale vil Jakob Ellemann-Jensen lægge kursen for fremtidens Venstre.

Så lad os i fællesskab høre om de nye mål, den nye strategi og de liberale løsninger, som Danmark har brug for.


Spidskandidat Venstre 

Torsdag den 3. september mødte 102 medlemmer op til valg

Venstre's medlemmer skulle vælge spidskandidat til det kommende kommunalvalg i november 2021, valgte stod mellem Ulrik Kølle Hansen (gruppeformand) og Peder Hansen (formand for vælgerforeningen).

Peder blev valgt med 82 stemmer mod 23 stemmer til Ulrik 1 stemte blankt.

Ulrik takkede for en fair valgkamp og ønskede Peder tillykke med valget og gav sin fulde opbakning til Peder.

Sammen aften havde vi besøg af Inger Støjberg (næstformand for Venstre), Inger berettede om stort og småt på den politiske scene, men blev pludselig afbrudt for en kommentar til TV2, da regeringen havde valgt at ophæve den corona relaterede grænsekontrol uden de øvrige partier har været involveret.

Peder sluttede aftenen med at takke de fremmødte for valgte og lagde straks ud med en opfordring til alle fremmødte om at stå sammen så Langeland igen kan få en Venstremand på borgmesterposten.

 

Tillykke med 150 års politisk danmarkshistorie


 

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er stolt over at stå i spidsen for et parti med dybe rødder og stærke grene.

I dag kan Venstre fejre 150 år som et markant omdrejningspunkt i dansk politik. Det er 150-års danmarkshistorie med både sejre og nederlag. Men altid funderet i en demokratisk grundtradition.

I en tid, hvor demokratiske principper udfordres, og hvor omvæltninger både i Europa og i verden ryster fundamentet i mange samfund, er det ikke givet, at en bevægelse som Venstres stadig holder sig oven vande.
 
Men det gør vi. Og det er ikke mindst din og andre medlemmers fortjeneste. For som på et godt gammelt træ, så stikker vores rødder dybt. I 150 år har vi præget vores lands historie. I enkelte perioder som aktive tilskuere. Men for det meste som en central drivkraft, der har sat markante aftryk på det Danmark, vi i dag kender og holder af.
 
Som jeg tidligere har sagt, så er Venstre ikke bare et parti. Venstre er også en historisk bevægelse. Vi er groet nedenfra og op, og vi har rødder, der rækker dybt ned i den danske muld.
 
Fra et parti, der var dannet af bønder og Bondevennerne, som ønskede mere medbestemmelse, mere frihed, og som i frivillige fællesskaber siden skabte nogle af de første og største danske eksporteventyr. Til et parti, som var en central drivkraft i den store industrialisering, der forandrede Danmark for altid.
 
Vi var en central del af de store velfærdsreformer i 60’erne og 70’erne, som lagde grundstenen til det velfærdssamfund, vi har og sætter pris på i dag.
 
Tilsvarende tog vi også ansvar i 1980’erne med økonomisk smalkost og borgerlige reformer som del af Poul Schlüters (K) regeringer, hvilket var årsagen til, at Danmark undgik den økonomiske afgrund, som skiftende S-regeringer ellers havde kursen imod.  

Og så op til i dag, hvor Venstre i 14 ud af de sidste 19 år har siddet for bordenden i skiftende regeringer og bragt Danmark godt ind i det 20. århundrede. Med markante økonomiske reformer, et styrket sundhedsvæsen med patientrettigheder, en ansvarlig udlændingepolitik og et globalt udsyn.
 
Kort sagt: Venstre har taget ansvar for Danmark i 150 år. Og sådan vil det også være de næste mange år.
 
Vi vil fortsætte med at være det borgerlige og liberale Danmarks drivkraft. Det store, brede folkelige og ordentlige parti med internationalt perspektiv, der tager ansvar for Danmark og danske jobs, og er dem, som danskerne kan stole på.
 
Både når vi - som nu - er i opposition. Men også, når vi kommer i regering igen.
 
Så kære Venstre-folk: Et stort tillykke til jer. Ikke kun med Venstres 150-års jubilæum. Men også med at vi sammen insisterer på den politiske ansvarlighed, som er så vigtig for Danmark.
 
Mange hilsener

 

Jakob Ellemann-Jensen
Formand, Venstre

Krisen er dyb - hver dag tæller


Corona-krisen har tæret hårdt på statskassen. Og Venstres formand vil ikke bare sidde på hænderne.

I går modtog jeg den nye rapport om dansk økonomi fra Finansministeriet. Og det var desværre dyster læsning.

Dansk økonomi er i dyb krise. 50.000 danskere har allerede fået en fyreseddel. Over 200.000 er hjemsendt på lønkompensation. Og underskuddet i statskassen er på 200 mia. kr. Mange står i en utryg og usikker situation. Og det er særligt de private arbejdspladser, der er hårdt ramt.
 
Regeringen stiller diagnosen, men har ingen kur. Og den håber vist mest af alt, at det hele blæser over.
 
Men der skal mere til end håb. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at genvinde de tabte arbejdspladser og forhindre, at endnu flere danskere mister deres levebrød. Jeg vil arbejde for, at vi får genskabt det stærke fundament for vores velfærd. For det er de private arbejdspladser, der betaler for vores velfærd.
 
Vi må ikke bare sidde på hænderne, mens flere og flere stiller sig op i arbejdsløshedskøen, og regningen vokser.
 
Hvis vi ikke kun skal gennem krisen, men også godt videre, er der tre ting, vi skal gøre nu og her:

  1. Skabe tryghed med et skatte-, afgifts- og byrdestop, så både virksomhederne og danskerne ved, at Christiansborg kun rækker hånden ud for at hjælpe – ikke for at tømme lommerne.
  2. Sørge for flere penge mellem hænderne ved at fremrykke de skattelettelser, som allerede er aftalt.
  3. Få gang i hjulene ved at halvere momsen og lave grønne investeringer.

Hver dag tæller. Og gør vi ikke noget, bliver krisen både økonomisk og menneskeligt dyrere. Derfor skal vi handle nu. Hellere i dag end i morgen! 
 
Mange hilsener


Jakob Ellemann-Jensen
Formand, Venstre

 En halvering af momsen i resten af 2020 skal sætte gang i økonomien

Venstre foreslår, at vi halverer momsen i årets resterende syv måneder. Det vil sige, at den bliver 12,5 procent fra den 1. juni til og med nytårsaften 2020. Det vil naturligvis både få folk til at forbruge mere og til at flytte forbrug. Det er godt, for i den kommende tid skal vi blandt andet håndtere krisen ved at sætte gang i hjulene.


Bagtæppet er jo desværre trist: Ledighedskøen er vokset med 50.000 personer på kun to måneder, og 176.000 danskere er på lønkompensation, hvilket samlet set tegner et billede af en dyb krise i det private erhvervsliv. Med en markant lavere moms går vi derfor også efter at få gang i omsætning hos private erhvervsdrivende.

En stor reduktion af momsen året ud vil målrettet løfte det indenlandske forbrug. Det vil skabe arbejdspladser i Danmark og få danskernes penge til at strække længere. En vare, som før kostede 100 kr., vil med fuldt gennemslag koste 90 kr. med den lavere moms. Det anslås, at vi ad den vej kan skabe over titusinde jobs, hvilket er nødvendigt i den kommende tid.

For mig er det her også klart en anden vej end regeringens - den vil nemlig hæve skatter og afgifter. Vi ved, at det vil sende arbejdspladser ud af landet. Virksomheder vil flytte deres produktion, fordi det ikke længere kan betale sig at producere i Danmark. Og taberne vil være helt almindelige danskere, som mister deres job. Den vej vil Venstre ikke, for vi kæmper for den arbejdende danskers muligheder.

Derfor tegner dette udspil – koblet med et klart skatte- og byrdestop samt gårsdagens melding om at fremrykke skatte- og afgiftslettelser – de første konturer til Venstres indsats for at sætte gang i jobskabelsen igen. Det er begyndelsen på vores vej til at genetablere Danmark efter nedlukningen.

Vi kan allerede nu se, at krisen er dyb – tag blot et kig til vores store eksportmarkeder – og der bliver brug for en række tiltag for at hjælpe Danmark godt igennem.

Alt det skal ske, så vi på langt sigt har balance i økonomien og samler regningen fra indsatsen i den igangværende krise op. For mig bliver det aspekt også væsentligt i den genopretning, som må forventes at strække sig over flere år, når man dømmer efter den aktuelle krises dybde og omfang.

Men lige nu gælder det om at stimulere økonomien, hvilket vi gør med dagens udmelding. Jeg ser frem til – både i aftenens partilederdebat og i tiden der følger – at afsøge muligheden for at skabe et flertal for tiltaget.

Bedre balance og velfærd i hele Danmark - uden skattesmæk


 

"Aftalen om udligningsreformen rummer kæmpestore sejre for Venstre – og vores forhandlerteam", siger en meget tilfreds formand, Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Kim Vadskær

 Kære medlem,

Danmark har i dag fået en længe ventet udligningsreform. Og Venstre er med – også selv om det holdt hårdt.

Efter ugers stilstand i skyggen af corona-krisen, har Venstres forhandlere knoklet for at flytte det socialdemokratiske udspil inden for de tre hegnspæle, som Venstre satte op i februar, da det blev klart, hvor skævt regeringens oprindelige model ramte.

Den socialdemokratiske regering havde lagt op til at give danskerne et stort skattesmæk samtidig med, at kammeraterne i de københavnske vestegnskommuner skulle overbetales for at have mange udlændinge.

Det kommer ikke til at ske.

Aftalen om den kommunale udligning sikrer nemlig et egentligt skattestop, fjerner overbetalingen og giver bedre balance og velfærd i hele Danmark.
 
Hvad enten det er udfordringer for vores yderkommuner, for ringe vej til skattelettelser eller et dårligt match mellem de penge, som kommer ind og de udfordringer, som kommunerne står med i virkeligheden, så var der brug for en reform.

Det er vi nu lykkes med at håndtere, og vi har fået et rigtig godt forlig med regeringen, De Radikale, SF og Alternativet.
 
Hvorfor er det en god løsning?

Det kan bedst forklares med de tre hegnspæle, som Venstre satte og nu har leveret på:
 
Først og fremmest har vi fået skabt reel tryghed om kommunernes økonomi. Vi har fået det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. til at være permanent, hvor det før blev forhandlet fra år til år. Dermed kan kommunerne regne med deres økonomi – også i fremtiden.
 
For det andet fik vi fjernet overbetalingen for udlændinge i de socialdemokratiske vestegnskommuner. Den del af udligningen fik vi halveret, så der nu flyttes langt over to milliarder kroner mindre på den konto. Det giver et langt mindre skævt danmarkskort.
 
Og for det tredje har vi fået sat en stopper for det massive skattesmæk til danskerne, som regeringen lagde op til. På tværs af kommunerne kommer der nu ikke bare et egentligt skattestop, men også skattelettelser til de tolv kommuner, som er hårdest ramt af høje skatter. Der gives nu massive incitamenter til at få sænket skatten rundt om i kommunerne, og skulle den mulighed ikke blive grebet, så får danskerne lettelser over bundskatten.
 
Dagens aftale er først og fremmest en stor sejr for danskerne. Men det er også en massiv sejr for Venstre og for vores forhandlerteam, som har stor ære af resultatet.

Aftalen står på ryggen af en tæt dialog igennem hele forløbet med Venstres kommunale bagland. Forløbet viser, at vi sammen kan levere bundsolide løsninger på et svært område.
 
Det har været en svær opgave. Især med det skæve udgangspunkt, hvor regeringens udspil med socialdemokratisk kammerateri satte præg på forhandlingerne. Det var blevet en dyr omgang, som ville have skabt nye skævheder. Men med målrettede skattelettelser, et egentligt skattestop og et langt mere ligeligt danmarkskort er vi landet et helt andet sted. Og et godt sted.
 
Dagens forlig understreger, at Venstre tager ansvar for at understøtte vores velfærdsmodel – også i opposition.

Notat af Langeland Kommune om støtte

Langeland Kommunes markedføringsaftale med festivalejer Allan K. Pedersen indebærer, at kommunen skal betale i alt 653.000 kroner for den branding, festivalen giver kommunen.

Politikerne har diskuteret, om pengene skal betales, selv om festivalen i år er aflyst på grund af coronakrisen.

Kommunens stabschef, Anders Thrane Niebuhr, har derfor set på juraen i aftalen.

Og han er kommet frem til, at det vil være ulovligt at betale pengene, eftersom kommunen i lyset af aflysningen ikke får noget for dem.

Til gengæld vil det være lovligt at give festivalen støtte som et musikarrangement og kulturel begivenhed, hedder det i stabschefens notat.

Det kræver dog, at festivalen er i krise.

Og det skal dokumenteres ved, at Langeland Kommune får indsigt i dens regnskaber.  

Se mere 

Langelandsfestival

Kommentar fra Venstre Langeland til aflysning af året Langelandsfestival

Hvert år nyder Langeland godt af årets festival, hvilket også fremgår af de kommentarer fra erhvervsdrivende på Langeland til årets aflysning.

Langeland Kommune yder hvert år et tilskud til festivalen på 500.000 kr. som en del af markedsføringen af Langeland, mange foreninger på Langeland nyder godt af festivalen, der tjenes mange penge til foreningernes drift. 

Vi må ikke glemme, at Langelandsfestivalen er en privat virksomhed, som ejes af Allan K. Pedersen, Langeland Kommune har indgået en juridisk bindende aftalen med virksomheden, som ikke uden videre kan tilsidesættes.

Venstre Langeland mener, at kommunen i 2020 bør betale mindst juridisk muligt til Langelandsfestivalen og det beløb som derefter er til rådighed af de 500.000 kr. bør tilføres de foreninger som på grund af året aflysning vil mangle et beløb til driften, om foreningerne skal udføre et stykke arbejde eller ej for at få del i puljen, må vi få en vurdering fra kommunens administration på.

Vi holder hånden under efterskolerne

Af Erling Bonnesen, MF (V), Kløverbakken 12, Nørre Broby, 5672 Broby

Tusindvis af unge får hvert år en helt unik oplevelse i form af at gå på efterskole. Det er med til at modne de unge og der bliver dannet venskaber for livet. Det er en helt særlig dansk tradition vi skal værne om.

Navnlig her på Fyn har vi en række markante efterskoler, der er med til at sætte deres præg på lokalområdet. Corona-krisen har skabt enorme udfordringer for efterskolerne, fordi eleverne nu er hjemsendt på tredje uge. Ind til nu har forældrene fortsat skulle betale for opholdet. Det bliver der nu ændret på i forbindelse med den hjælpepakke til efterskolerne som Venstre har presset på for.

Aftalen betyder, at familierne kompenseres for 1000 kr. pr uge af forældrebetalingen. Også deltagerbetalingen på frie fagskoler, kostafdelingerne på erhvervsskoler, landbrugsskoler mv. kompenseres med 1000 kr. om ugen så længe der er lukket.

Derudover har vi sikret en fripladspulje på 50 mio. kr., der også omfatter de frie grundskoler og som kan bruges til at sikre at familier med presset økonomi ikke tvinges til at melde deres børn ud. Dertil kommer at der også oprettes en garantipulje, hvis elevtallet falder til næste skoleår på grund af den usikkerhed som corona har medført. 

Til generalforsamlingen 24. februar 2020 var der mødt 58 medlemmer op. Generalforsamlingen afsluttede med udnævnelse af 3 nye æresmedlemmer, som alle har gjort et stort stykke arbejde for Venstre.

Hans Kristensen, Bjarne Møller Petersen og Jørgen Nielsen

 

TAK TIL VOJENS OG RINGE
- JERES BIDRAG BETYDER MEGET

 

 

Kære Venstre-folk i Region Syddanmark,

Fra mig skal der lyde en varm og hjertelig tak for to fantastiske debataftener denne uge i Vojens og Ringe.

Ikke alle medlemmer i regionen kunne være med, men jeg fik virkelig mange gode input med mig hjem til brug i det fremadrettede arbejde på Christiansborg. Herunder var der også sager og spørgsmål med lokal og regional vinkel.

Der er for tiden fokus på mange vigtige emner, herunder udviklingen af landdistrikterne, hvor det for mig og for Venstre er helt afgørende at sikre, at arbejds- og uddannelsespladser ligger i alle dele af landet – ikke blot i de store byer.

Derudover er det vigtigt at få lavet en god aftale om udligning, så borgere i alle dele af landet modtager velfærd af høj kvalitet fra deres kommune.

Disse emner var blandt de mange, vi kom rundt om både i Vojens tirsdag aften og i Ringe onsdag aften.
 
Jeg mærker en enorm interesse for at diskutere politik, og når jeg gerne vil høre jeres meninger og forslag, så handler det om, at I præcis ved, hvor skoen trykker i hverdagen. Og derfor kender I også løsningerne.

Det er skønt at mærke engagementet og den politiske interesse, når jeg er rundt for at diskutere politik med Venstres medlemmer.

Når jeg møder jer, mærker jeg også en opbakning til mig som formand for Venstre. Det gør indtryk, og jeg vil gøre mit bedste for at brínge Venstre i en position, hvor vi sammen kan generobre nøglerne til Statsministeriet.

Der bliver i år andre gode muligheder for at mødes. Ikke mindst den 3. oktober, hvor Venstre holder jubilæumslandsmøde i Herning. Min invitationen kommer ud i maj sammen med Liberalt Overblik, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Tak, fordi I bakker op om Venstre!

Mange hilsener

 

Jakob Ellemann-Jensen
Formand, Venstre
Af Jakob Ellemann-Jensen, Venstres formand

I går fremlagde regeringen endelig sit udspil til en kommende udligningsreform, som nu skal forhandles med Folketingets partier. Eller i hvert fald overskrifterne – tallene for de enkelte kommuner får vi først at se senere.

 
For Venstre er udgangspunktet for forhandlingerne klart: Det skal være muligt at tilbyde god velfærd i alle kommuner – både i byerne og i landdistrikterne – uden de store forskelle i skatteprocenten mellem landets kommuner.
 
Der er elementer i regeringens udspil, som er fornuftige. Men der er bestemt også det modsatte. Eksempelvis lader der til at være nogle skævheder i regeringens udspil, der ret entydigt favoriserer de socialdemokratiske borgmestre på Vestegnen. Det er selvfølgelig ikke formålet med en udligningsreform.

Det er altid svært at ændre på udligningssystemet. Og hvis det skal blive en god aftale, så er det nødvendigt, at vi ikke bare flytter penge rundt i et nulsumsspil, men også får flere penge ind i udligningen.

Der er en del kommuner, der står til at blive ganske hårdt ramt med regeringens udspil. Og der er også kommuner, der nok kunne have brug for en større håndsrækning, end den, som den socialdemokratiske regering lægger op til. Derfor vil vi holde Socialdemokratiet fast på deres forslag før valget om at tilføre udligningen flere penge.
 
Til gengæld skal pengene tjenes, før de kan bruges. En udligningsreform skal tilskynde til at skabe arbejdspladser og få folk i job.
 
Og for Venstre er det samtidig vigtigt, at ændringer i udligningen ikke giver anledning til en skattestigning.

Venstre er i arbejdstøjet, og vi er klar til at forhandle som kritisk og konstruktiv opposition. Men der er også lang vej til en aftale, der bestemt ikke ligger på den flade.

Jeg glæder mig til at drøfte regeringens udspil med alle Venstres borgmestre og gruppeformænd på mandag.

 

Udspil til udligningsreform

Hvad betyder det for Langeland

Link til udligning

Kære Venstre medlemmer

TILBAGEBLIK PÅ 2019

Så er endnu et politisk travlt år ved at rinde ud. Vi kan se tilbage på et år der startede med en velbesøgt generalforsamling, bestyrelsen var utrolig glad for det store fremmøde. Det giver energi til det vigtige arbejde som alle i bestyrelsen udfører og som er et stort skridt på vejen frem mod næste kommunevalg, hvor Venstre forhåbentlig igen skal være med til at sætte retningslinjerne for Langeland.

Foråret var stort set en lang valgkamp, først med et EU-valg og derefter et flot folketingsvalg på grundlovsdag. Det var dog synd at det ikke var alle i blå blok der fik et godt valg. Vi måtte desværre se til, at Mette Frederiksen fik dannet en ny regering. Her på Langeland lavede vi flere arrangementer under valgkampen for at bakke vores kandidater op, blandt andet vores to arrangementer i gågaden i Rudkøbing. Ved disse fik vi en rigtig god dialog med Langelænderne og nye medlemmer kom til.

Vi sluttede af inden sommerferien med vores grill aften, der igen i år var pænt besøgt og min fornemmelse var at de fremmødte havde en god aften.

Efter sommerferien var vi vidne til et forløb, der var alt andet end kønt. De interne skænderier i folketingsgruppen og den dermed efterfølgende dækning i pressen var ikke ønskeligt for vores parti. Venstres afsked med Lars var ikke værdigt, de to døgn i Bregninge kunne vi havde undværet. Når vi ser tilbage, var det nok en ting der skulle gøres, at tidspunktet og måden ikke var den rigtige, tror jeg næsten alle er enige i. Det efterfølgende forløb med de to landsmøder og medlemsmøder rundt i landet må roses, det var en fornøjelse at se hvor godt medlemsdemokratiet fik lov at virke. Landsmødet i november viste et Venstre der er på rette vej, politikken er den samme men sammenholdet er stærkere og mere positivt.

Af hensyn til os i kommunerne og det kommende Kommunevalg, er det utroligt vigtigt at vi har et samlet og stærkt Venstre der er klar til at bakke op.

Lokalt har vi afholdt to arrangementer i efteråret. Et møde i Lindelse med aktive landmænd, der var et meget pænt fremmøde og dialogen med Erling Bonnesen var god.

Den 6. november slog vi alle rekorder på vores medlemsmøde / virksomhedsbesøg på Bagenkop kro, hvor der kom ikke mindre end 78 personer til en god og hyggelig aften.

For vores 4 kommunalpolitikere er opgaven med at skabe resultater ikke let, det så vi blandt andet under budgetforhandlingerne hvor det fremlagte budgetforslag var meget ”rødt” og svært at få indflydelse på. Det virkede som om alt var aftalt på forhånd og vi bare skulle sige ”ja”. Vores forhandlere fik dog nogle enkelte mærkesager med og indføjet at der skulle være balance i budgettet for 2021. Denne proces bliver forhåbentlig lettere efter næste valg. Men tak for den indsats I har ydet i det forgange år, det er aldrig sjovt at være i mindretal.

Hvad bringer 2020

Snart er vi på vej ind i 2020, her har vi flere spændende arrangementer på vej men to af de vigtigste vil jeg dog lige nævne her.

Mandag den 24. februar afholder vi generalforsamling på Rudkøbing Skudehavn. Der vil blandt andet være en kort orientering om vores vej frem mod valget i 2021.

Det næste store bliver vores opstillingsmøde, hvor vi skal vælge Venstres borgmesterkandidat til kommunevalget i 2021. Datoen er endnu ikke 100 % fastlagt men det bliver i starten af maj. I vi hører nærmere så snart datoen er fastlagt.

På bestyrelsens vegne Peder Hansen, formand


Indlæg af MF Erling Bonnesen


Rød regning til danskerne

Rød blok stikker sugerøret dybt i borgernes lommer og gør det dyrere for danskerne. Rød blok snyder børnefamilierne. Børn som i dag er i børnehave og daginstitutioner skal se meget langt efter flere ansatte.

Hele seks år frem i tiden. Kritisabelt og meget mærkeligt nævner rød blok stort set ikke ældre.

Rød blok sender en lang næse til ældre. Valgkampsordene var tomme ord. Rød blok hæver ulandsbistanden.

Kommunerne bliver kørt over uden udligningsreform. Rød blok binder det hele sammen med en ny lempelse i udlændingepolitikken. Det kan vi i Venstre gøre meget bedre, men vi mangler flertal.

Rød blok bryder skattestoppet og strammer skatte- og afgiftsskruerne på borgerne. Mange brug for telefon i relation til arbejdet. Rød blok vil nu fortsætte beskatning af det. Det havde vi i blå lejr ellers besluttet at fjerne. Bo- og gaveafgift forhøjes. Koster arbejdspladser.

Rød blok har overhovedet ikke fokus på det vi skal leve af i fremtiden. I blå lejr sikrede vi høj beskæftigelse, lav ledighed og en stærk økonomi. Nu bruger rød blok pengene uden tanke på hvordan regningen skal betales i fremtiden. Der er brug for Venstre ved styrepinden.


Tillykke til vore fynske kandidater

Erling Bonnesen, Marlene Ambo-Rasmussen

Lars Christian Lilleholt, Jane Heitmann

LARS LØKKE RASMUSSEN STYRER SIKKERT landet

Der er nu taget hul på 20-20-20 forbindelsen med Lars Løkke ved roret.

Spred budskabet så vi kan komme sikkert i havn.

Virksomhedsbesøg

Tak til Dencam og flot fremmøde


                                      Formandsskifte 12. marts 2018

Peder Hansen, ejer af P.H. Service, blev valgt som ny formand for Venstre Langeland ved partiets generalforsamling mandag aften.

Langeland: 62 personer deltog, da Venstre Langeland holdt generalforsamling og LOF årsmøde mandag aften på Humble Kro. Her lagde Erling Bonnesen ud med at give en orientering om den aktuelle politiske situation, og bagefter fortalte Jan Ole Jakobsen og Ulrik Kølle Hansen om aktuelle sager i kommunalbestyrelsen. Derefter gav afgående formand Bjarne Møller Petersen sin sidste beretning om året, der gik, hvor især kommunalvalget havde sat sit præg.

10 stillede op til bestyrelsen, og syv blev valgt: Henrik Madsen-Østerbye, Simmerbølle, Jette B. Jespersen. Lohals, Karina Jørgensen, Rudkøbing, Brian Dalsgaard, Humble, Stephanie Terndrup, Lindelse, Lene Berthelsen, Søndenbro og Erik Larsen, Bøstrup. Ny formand blev Peder Hansen, ejer af P.H. Service.

Den nye formand udstak til slut retningslinjerne for det kommende arbejde i V-bestyrelsen - blandt andet planer og mål for årene op til kommunalvalget 2021.

LOF Tranekær holdt som sædvanligt sit årsmøde samtidigt med V-generalforsamlingen. Formand Anne Elnegaard berettede om endnu et succesrigt år for LOF: 83 kurser afholdt med 787 kursusdeltagere det forgangne år.Lorem Ipsum

Her er der noget tekst

Og mere tekst og mere tekst.

REGIONSMEDLEM

Venstre 24. maj 2024

BJARNE NIELSEN


E-mail: [email protected]
Telefon: 12 34 56 78

Tidligere borgmester på Langeland i 2 perioderLÆS MERE

KV21 - kandidater

Venstre 22. april 2024

Peder Hansen

Spidskandidat
E-mail: [email protected]
Telefon: 40161207

Selvstændig, virksomhedsejer

LÆS MERE