Bestyrelsen 2019

18. november 2019

Peder HAnsen

Formand

E-mail: [email protected]
Telefon: 40 16 12 07


Henrik Madsen-Østerbye

Næstformand & sekretær
E-mail: [email protected]
Telefon: 23 254 254


Karina Jørgensen

1. suppleant til kommunalbestyrelsen
E-mail: [email protected]
Telefon: 20 15 34 12


Brian Dalsgaard

Bestyrelsesmedlem
E-mail: [email protected]
Telefon: 40 23 69 55


Jette Benzon Jespersen

Bestyrelsesmedlem
E-mail: [email protected]
Telefon: 61 66 19 43


Lene Bertelsen

Bestyrelsesmedlem
E-mail: [email protected]
Telefon: 20 31 82 08


Erling rasmussen

Bestyrelsesmedlem

E-mail: [email protected]
Telefon: 26 39 00 22

steffen uhrenholdt

Bestyrelsesmedlem

E-mail: [email protected]
Telefon: 53 65 18 10

henrik Pertl

Bestyrelsesmedlem
E-mail: [email protected]
Telefon: 21 60 73 90

Anna elnegaard

Bestyrelsesmedlem udpeget af LOF
E-mail: [email protected]
Telefon: 29 40 87 74

aase møller petersen

Kasserer ikke bestyrelsesmedlem
E-mail: [email protected]
Telefon: 62 57 11 36

Erik Larsen

Suppleant til bestyrelsen
E-mail: [email protected]
Telefon: 62 59 13 04

Henrik B. Rasmussen

Suppleant til bestyrelsen
E-mail: [email protected]
Telefon: 26 39 00 22