KV21 - kandidater

8. november 2023

Peder Hansen

Spidskandidat
E-mail: [email protected]
Telefon: 40161207

Selvstændig, virksomhedsejer

karina jørgensen

2 på listen
E-mail: [email protected]
Telefon: 20153412

Administrator - Rudkøbing

 • Familie- og ældreliv med mest mulig valgfrihed.
 • Et Langeland der vil de unge.
 • Bevar nuværende skolestruktur m. flest mulige specieltilbud.
 • Styrke foreningslivet - Ildsjæle og det frie initiativ er identitetsskabende.


brian dalsgaard

3 på listen
E-mail: [email protected]
Telefon: 40236955

Maskinsælger - Humble

 • Kommunen er til for borgerne og ikke omvendt. Hvad kan vi hjælpe dig med?
 • Udvikling af HELE øen. Fortsat investere i SHORES. Fuld opbakning til øens mange ildsjæle.
 • Der skal tages de nødvendige langsigtede beslutninger på ældreområdet. Alle har krav på en værdig pleje og tidssvarende plejehjemspladser.
 • Vi skal have nedbragt det alt for høje sygefravær i kommunen. Langeland kommune skal være en god arbejdsplads.


leif nørgaard

4 på listen
E-mail: [email protected]
Telefon: 25761791

Souschef - Rudkøbing

 • Bedre vejnet i byerne for ældre, handikappede og cyklister.
 • Aktiv støtte til private- og foreningsinitiativer.
 • Mest mulig valgfrihed for borgerne.


henrik pertl

5 på listen
E-mail: [email protected]
Telefon: 21607390

Gårdejer/maskinfører - Helletofte

 • Vi har brug for at omkostningerne igen kommer på rette vej.
 • Kommunens opgaver og service skal optimeres.
 • En værdig ældrepleje med respekt for den enkeltes egne ønsker. Det skal ske i et        samspil mellem det offentlige og private.
 • Vi skal udbyde attraktive byggegrunde, som kan tiltrække ressourcestærke børnefamilier. Dette vil medvirke til positiv udvikling for skoler og fritidsaktiviteter m.m.
 • Vores børn skal have en god og tryg skolegang.
 • Jeg vil arbejde for et turistkontor - med aktivt frontpersonale.


britta andersen

6 på listen
E-mail: [email protected]
Telefon: 23399789

Bagermester - Humble

Balance i kommunens økonomi!

 • Bedst mulige kår for børn og unge (hellere forebygge end helbrede)
 • Frit valg HELE livet - også i alderdommen
 • Gode kår for turister og turisterhvervet
 • Både personlig og digital betjening
 • Fokus på opgradering af ledige til job


jan ole jakobsen

7 på listen
E-mail: [email protected]
Telefon: 53641454

Murermester

ulrik kølle hansen

8 på listen
E-mail: [email protected]
Telefon: 21799035

Fiskeskipper - Bagenkop

 • Ældre. En værdig alderdom .
 • Frivillig. De frivillige gør en forskel.
 • Flere boliger på Langeland. Flere byggegrunde, samt flere lejeboliger.
 • Cykelplan for hele Langeland.


jesper skovhus

9 på listen
E-mail: [email protected]
Telefon: 23953131

Selvstændig - Rudkøbing

 • Øget fokus på turisme.
 • ”En kommune for borgerne” kortere behandlingstider, øget borger service, bedre udnyttelse af kommunens resurser.
 • Langeland kommune – Øens bedste arbejdsplads.
 • Mest muligt ”frit valg” til borgerne.
 • Sikkert, aktivt og lykkeligt børneliv.

Palle lindegaard

10 på listen
E-mail: [email protected]
Telefon: 26822281

Tømrer - Lejbølle

 • Bedre mulighed for hjemmearbejdspladser.
 • Mere fokus på turisme.
 • Et fælles turist kontor.


niels grønnegaard

11 på listen
E-mail: [email protected]
Telefon: 20234547

Pensioneret politiassistent

- At få en kommune der bliver bedre til at servicerer dens borger og erhverv

- At arbejde inden for området teknik, miljø og natur

- At have focus på handicappede og ældre området

lars Chr. prytz

12 på listen
E-mail: [email protected]
Telefon: 21471333

Landmand